เราต้องขออภัยที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่า คุณสมบัติของท่านไม่ตรงกับการสำรวจในครั้งนี้ บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตท่านจะสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลในแบบสำรวจครั้งต่อไป

Early Screenout