ขอขอบคุณที่ท่านสนใจตอบแบบสำรวจงานวิจัยของเรา

เราต้องขออภัยที่ท่านไม่สามารถเข้าสู่การตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ยังไม่ตรงกับท่าน อย่างไรก็ตามทางเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ข้อมูลในครั้งนี้ บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตท่านจะสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลในแบบสำรวจครั้งต่อไป

Late Screenout