ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคุณในสินค้าและบริการต่างๆผ่านแพลตฟอร์ม Online Panel Survey ของเราโดยความคิดเห็นของคุณจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบัน อีกทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Invitation แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ ผ่านการเข้าร่วมสำรวจ ที่เราจะส่งให้ทาง E-Mail ของคุณเมื่อคุณมีส่วนร่วมในการสำรวจ คุณจะได้รับของที่ระลึก หรือ Gift Voucher เป็นค่าตอบแทน จากบริษัทอินโฟเสิร์ช จำกัด ที่จัดส่งให้กับคุณถึงบ้าน
คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ IS Online Panel Survey โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียง กรอกใบสมัครด้านล่าง กรอกข้อมูลของคุณในหน้าสมัครสมาชิกจากนั้นคุณจะได้รับจดหมายตอบรับการเป็นสมาชิกจากระบบของเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะถูกเก็บเป็นความลับด้วยระบบของเราอย่างเคร่งครัด

หน้าแรก